Reinigen van ballast en watertanks

Reinigen van ballast- en watertanks: reinigen met H.D. 500-600 bar en cementreren – ofwel stralen en coating aanbrengen.